1 artikel med oxygen fundet.

Oxygen

Oxygen
En farveløs og lugtfri gasart, der i daglig tale kaldes for ilt. Den er livsvigtig for alle former for liv og særdeles reaktivt. Det betyder også, at det reagerer med vin, se oxidation.