12 artikler og vine med klima fundet.

Klima

Klima
Klimaet på et givent geografisk sted bestemmes først og fremmest af, hvor langt det ligger fra ækvator. Forholdet bestemmer indfaldsvinklen på solstrålerne og dermed den energimængde, der modtages pr. kvadratmeter. Afstanden angives ved hjælp af breddegraden, hvor ækvator svarer til 0 graders bredde, og hvor Nordpolen og Sydpolen svarer til 90 graders bredde. Jo større afstand til ækvator, des lavere årlig gennemsnitstemperatur. Dette forhold begrunder, at kloden kan inddeles i klimabælter, der omkranser den. Når det er konstateret, hvilket klimabælte et sted befinder sig i, kommer havnærhed ind som den næste afgørende faktor. Vand har en højere varmefylde end luft. Det gør, at havnære områder får køligere og senere somre end forventet efter breddegraden. På den anden side, men af samme grund, får de samme egne senere og mildere vintre.
Andre artikler med 'klima':
Landområde der ligger i de tempererede klimazoner (se tempereret klima). Her byder klimaet på store udsving. Forskellen mellem gennemsnitstemperaturen i den koldeste og varmeste måned er større end 18...

Nu er de færreste vinbønder der har muligheden for frit at vælge et land, men lad os for et øjeblik antage at vi har. Uanset hvilket land der tages udgangspunkt i, er det sådan set de samme guns...

Kontinentalklima

Det modsatte af fastlandsklima. I et kystklima vil havets nærhed mildne og udjævne årlige maksimum- og minimumtemperaturer, under den forudsætning, at vinden bærer mildningen ind over land. Kystklima...

Makroklima kaldes også for regionalt klima, da det dækker et område eller en region større end 10 km. og således det der mest minder om det generelle begreb "klima".Mindre områder beskri...

Mesoklima
Et ord der dækker det klima, som ligger mellem makroklima og mikroklima. Skalaen er typisk mellem 10 og 100 meter, hvilket er nok til at dække en mark, men større end en enkelt plantes mikroklima.

Middelhavsklima
Populærbetegnelse for subtropisk klima.

Et ofte misbrugt begreb. Mikroklima dækker en enkelt vinplante eller række af planter, ikke en vinmark eller skråning. Om et større område benyttes ordet mesoklima. Mikroklimaet påvirkes af jordbund...

Regionalt klima

Klima med lang varm sommer og middeltemperatur for varmeste måned over 20 grader celsius. Vinteren er mild og kortvaring, hvor frost kan forekomme. Middeltemperatur for koldeste måned er over 10 grade...

Klima der hersker i de to zoner rundt om jordens nordlige og sydlige halvkugle, de såkaldte tempererede klimazoner. Området er kendetegnet ved, at vintrene er så kolde, at der kommer en klar afbrydels...