1 artikel med subtropisk klima fundet.

Subtropisk klima

Subtropisk klima
Klima med lang varm sommer og middeltemperatur for varmeste måned over 20 grader celsius. Vinteren er mild og kortvaring, hvor frost kan forekomme. Middeltemperatur for koldeste måned er over 10 grader celsius. Det subptropiske bælte er yderligere underopdelt.