1 artikel med nye verden fundet.

Nye Verden

Nye Verden
Et ord der benyttes om de nye vinlande udenfor Europa. Modsat den Gamle Verden. De primære lande under den Nye Verden er Sydamerika, med Chile og Argentina som mest eksponede, USA, Australien, New Zealand og Sydafrika.