1 artikel med klorofyl fundet.

Klorofyl

Klorofyl
Et grønt farvepigment som findes i de fleste planter. Navnet kommer af de græske ord chloros, som betyder grøn, og phyllon som betyder blad. Klorofyl absorberer sollysets blå og røde spektre, men kun i ringe grad grøn, hvilket er årsagen til at organismer med klorofyl i overvejende grad er grønne. Klorofyl er essentiel for fotosyntese, som er vital for vinstokke.